การชำระเงิน


คุณสามารถเลือกชำระเงินได้ตามข้อมูลด้านล่าง

 • Shopify Payment
 • PayPal
 • amazon pay
 • บริการจากภายนอก(มีค่าบริการแยก)
 • เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน
 • ชำระเงินอัตโนมัติ
 • Paidy(ชำระเงินภายหลังผ่านทางธนาคาร,ชำระผ่านทางร้านสะดวกซื้อ)
 • ชำระะเงินผ่านทางมือถือ(QRโค๊ด)

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลบัตรเครดิต

บริการชำระเงินโดยการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตจำเป็นต้องใช้บริการผ่านบุคคลที่สาม

ดังนั้นทาง T-BASE จึงไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของลูกค้า

เกี่ยวกับ Paidy (ชำระเงินภายหลังผ่านทางธนาคาร,ชำระผ่านทางร้านสะดวกซื้อ)

Paidy คือบริการชำระเงินภายหลังผ่านทางธนาคาร,ชำระผ่านทางร้านสะดวกซื้อ

"ใช้เพียงอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น
ซื้อสินค้าได้หลายครั้งผ่านทาง Paidy โดยมีการรวบรวมยอดและชำระในครั้งเดียวในเดือนถัดไป"

เกี่ยวกับการชำระเงินผ่านทาง Paidy

 • "เงินค้างชำระประจำทุกเดือนจะถูกรวบยอดวันที่ 1 เพื่อทำการเรียกเก็บตามจำนวนาเงิน
  จำนวนเงินที่เรียกเก็บนั้นจะถูกแจ้งไปยังอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ป้อนข้อมูลไว้
  ภายในวันที่ 1 ถึงวันที่ 3"
 • วิธีการชำระเงิน สามารถชำระผ่านร้านสะดวกซื้อหรือผ่านทางธนาคาร หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร
 • ค่าบริการใช้การชำระเงินจะเรียกเก็บตามวิธีการชำระเงินแต่ละช่องทาง
  กรณีชำระผ่านทางธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียม กรณีชำระผ่านทางบัญชีธนาคารจะไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลาในการชำระเงิน กรณีชำระผ่านทางร้านสะดวกซื้อและโอนผ่านธนาคาร
  สามารถชำระได้ภายใน 10 วัน กรณีชำระผ่านทางบัญชีธนาคารสามารถชำระก่อนวันที่ 12
  ของทุกเดือน อาจมีบางกรณีที่มีการเรียกเก็บยอดคงค้างในเดือนมกราคมและเดือนพฤษภาคม"
ข้อควรระวังในการใช้งาน Paidy

 • การใช้งาน Paidy จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถส่ง SMS
 • (ข้อความสั้น) หรืออีเมล์ที่สามารถใช้งานได้
 • การจำกัดวงเงินในการใช้งานนั้นเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่สมัคร

ตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ทางการของ Paidy

เกี่ยวกับการซื้อสินค้ายอดนิยม

หลังจากการชำระเงินสำเร็จ T-BASE จะทำการสต๊อกสินค้าให้ทันที

"ระยะเวลาในการชำระเงินในสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับบริการของแต่ละช่องทาง
กรณีที่สั่งซื้อสินค้ายอดนิยมและต้องการใช้บริการชำระเงินที่รวดเร็ว
ขอแนะนำบริการ Shopify Payment ของทาง 「Shop Pay」"
※ไม่มีวิธีการชำระเงินที่เป็นการผูกมัดในการสั่งซื้อสินค้า

หัวข้อตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้งาน Shop Pay ในการชำระเงินในเวลาอันสั้น

 • สร้างแอคเคาท์
 • ลงทะเบียนที่อยู่ในการจัดส่ง
 • ลงทะเบียนข้อมูลการชำระเงินและสั้งซื้อสินค้าอื่น
  • ตรวจสอบ "บันทึกข้อมูลเพื่อความรวดเร็วในการชำระเงิน" ในหน้าการชำระเงิน
  • ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
"เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Shop Pay อีกครั้งในภายหลัง ข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่
จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อใส่รหัสผ่านที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์"