Thanh toán

Dịch vụ thanh toán có thể sử dụng như bên dưới.

 • Shopify Payment
 • Paypal
 • Amazon Pay
 • Dịch vụ bên ngoài (có tốn phí khác)
 • Thanh toán thay thế
 • Thanh toán thủ công
 • PAIDY (thanh toán ngân hàng trả sau - thanh toán cửa hàng tiện lợi)
 • Thanh toán điện thoại (QR Code)

Về xử lý thông tin thẻ tín dụng

Dịch vụ nhập thông tin thẻ tín dụng và xác nhận thanh toán là dịch vụ đang được sử dụng bởi bên thứ ba.

Vì vậy, T-BASE không giữ thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Về paidy (thanh toán ngân hàng trả sau - thanh toán cửa hàng tiện lợi)

Paidy là một dịch vụ thanh toán ngân hàng trả sau - thanh toán ở cửa hàng tiện lợi.

Qúy khách chỉ cần sử dụng địa chỉ E -mail và số điện thoại. Khi sử dụng Paidy thì cho dù quý khách có mua sắm bao nhiêu lần đi nữa sẽ tổng hợp và thanh toán 1 lần vào tháng tiếp theo. Khoản tiền sử dụng sẽ được xác nhận vào ngày 1 của tháng sau và sẽ được thông báo qua email và SNS. Không cần phải tạo Paidy hoặc đăng ký đăng ký thẻ tín dụng.

Về thanh toán Paidy

 • Vào cuối mỗi tháng, số tiền thanh toán được xác nhận vào ngày 1 của tháng sau. Số tiền thanh toán sẽ được thông báo về địa chỉ E -mail và số điện thoại được nhập tại thời điểm mua sắm từ 1 đến 3 ngày.
 • Phương pháp thanh toán là thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, chuyển khoản ngân hàng, tự động trừ tiền tài khoản.
 • Một khoản phí riêng sẽ được tính tùy thuộc vào phương thức thanh toán.
 • Hạn chót thanh toán là đến ngày 10 để thanh toán ở cửa hàng tiện lợi hoặc chuyển khoản ngân hàng. Trong trường hợp tự động trừ tiền tài khoản, sẽ là ngày 12 mỗi tháng và trường hợp tự rút tiền từ thẻ đối với hoá đơn tháng 1 và tháng 5 sẽ là ngày 20 .
Các mục chú ý khi sử dụng Paidy

 • Để sử dụng Paidy, bạn cần một địa chỉ email có thể nhận mail và số điện thoại có thể nhận SMS (tin nhắn ngắn).
 • Giới hạn sử dụng tối đa sẽ dao động mỗi khi bạn đăng kí.
 • Không thể sử dụng một số thiết bị đầu cuối - model

Để biết chi tiết,hãy xác nhận trang web chính thức của Paidy.

Về việc mua các sản phẩm được ưa chuộng

T-BASE sẽ đảm bảo sản phẩm tại thời điểm hoàn tất thanh toán

Tùy thuộc vào dịch vụ thanh toán được sử dụng, có thể mất 1 khoảng thời gian cho đến khi hoàn tất thanh toán. Trường hợp quý khách mua các sản phẩm được ưa chuộng , chúng tôi thực sự khuyên quý khách nên sử dụng 「Shop Pay」- Shopify Payment để hoàn tất thanh toán nhanh nhất.
* Đây không phải là phương thức thanh toán đảm bảo việc mua hàng.

Các mục xác nhận để xác định thanh toán trong thời gian ngắn nhất bằng cách sử dụng Shop pay

 • Tạo tài khoản
 • Đăng ký địa chỉ vận chuyển
 • Mua sản phẩm khác và đăng ký thông tin thanh toán
  • Check vào mục "Lưu thông tin để check out nhanh chóng " trên màn hình thanh toán
  • Nhập số điện thoại
Lần tới, khi bạn kích hoạt Shop Pay để mua hàng , hãy nhập mã xác thực được gửi đến số điện thoại của bạn, địa chỉ và thông tin thẻ sẽ được nhập vào tự động .